Mapes de Cobertura

Mapes de Cobertura

Comprova en les imatges que vénen a continuació si on vius o hi tens la casa hi ha cobertura dels nostres serveis. Posa’t en contacte amb nosaltres perquè puguem comprovar in situ que realment puguis gaudir de la connexió amb el 100% de garantia de qualitat de servei.

Si a la zona on precises nostres serveis no apareix coberta per la nostra senyal, avisa’ns i provarem de donar-te servei.